Bentonitna bubreća traka

AQUA Black stop

Bentonitna bubreća traka AQUA Black stopAQUA BLACK STOP je standardna bentonitna bubreća traka sa općim građevinskim certifikatom (abP). Testirana je i odobrena na tlak vode do 7 bara. Aqua blackstop brtvi u dvije faze:
  • brtvi direktno bubrenjem i brtvi kristalizacijom
  • izvrsni kapacitet bubrenja ≥ 300 %

Gdje se upotrebljava

Upotrebljava se u horizontalnim i vertikalnim prekidima kod betoniranja. Treba biti smještena u središte betonske konstrukcije jer mora u potpunosti biti pokrivena sa svih strana (potrebno je min. 8 cm. sloja betona) da može izdržati sigurnu gradnju i tlak vode.

Fizičke i tehničke karakteristike

Sastav materijala:
Sodium bentonit sa kristalizirajućim aditivima
Oblik:
Bubreća traka je pravokutna i fleksibilna
Boja:
Crna/tamno siva
Otpornost na tlak:
7 bara
Težina gr/m:
730
Sposobnost bubrenja:
≥ 300 %
Toksičnost:
Netoksično, nema opasnosti za vodu za piće

Prednosti

  • Praktična i brza primjena
  • Niski troškovi aplikacije
  • Brtvljenje u dvije faze: brtvljenje bubrenjem i brtvljenje kristalizacijom
  • Efekt samoinjektiranja prodire u šupljine i pukotine
  • Ne dolazi do zamora materijala zbog visokog udjela minerala
  • Dozvoljena upotreba u aplikacijama s pitkom vodom
  • Primjena na svm temperaturama

Pakiranje

Dimenzije:
21 x 16 mm
Rola:
5 metara, 6 rola u kartonu, 30 metara

Priprema i upotreba

Podloga na koju se polažu bentonitna bubreća traka treba biti ćista i suha. Bubreću traku odmotati i položiti na betonsku podlogu. Pridržavati se upute od min. 8 cm. prekrivnog betona. Bubreću traku zaštititi od mogućeg pomicanja-klizanja. Učvrstiti je zaštitnom mrežicom ili pričvrsnicama, najmanje tri pričvrsnice po metru dužine. Prije betoniranja pregledati sve trake, ukoliko je nabubrila potrebno ju je zamijeniti jer kao takva neće služiti svrsi.
Pažnja: Bentonit je netoksičan proizvod, u slučaju direktnog kontakta s oćima obilno isprati vodom.

Tehnički list

Bentonitna bubreća traka AQUA Black stop