Bentonitna bubreća traka

AQUA Black stop plus

Bentonitna bubreća traka AQUA Black stop plusAQUA BLACK STOP PLUS je bentonitna bubreća traka sa patentiranim zaštitnim slojem protiv kiše te sa općim građevinskim certifikatom (abP). Testirana je i odobrena na tlak vode do 7 bara. Aqua blackstop brtvi u dvije faze:
  • brtvi direktno bubrenjem i brtvi kristalizacijom
  • sa visokim sadržajem bentonita ≥ 70 %.Izvrsni kapacitet bubrenja ≥ 300 %.

Gdje se upotrebljava

Upotrebljava se u horizontalnim i vertikalnim prekidima kod betoniranja. Treba biti smještena u središte betonske konstrukcije jer mora u potpunosti biti pokrivena sa svih strana (potrebno je min. 8 cm. sloja betona) da može izdržati sigurnu gradnju i tlak vode.

Fizičke i tehničke karakteristike

Sastav materijala:
Sodium bentonit sa kristalizirajućim aditivima
Oblik:
Bubreća traka je pravokutna i fleksibilna
Boja:
Crna/tamno siva
Otpornost na tlak:
7 bara
Težina gr/m:
730
Sposobnost bubrenja:
≥ 300 %
Presvlaka:
Premaz kašnjenja bubrenja od kontakta s vodom od 72 sata
Toksičnost:
Netoksično, nema opasnosti za vodu za piće

Prednosti

  • Praktična i brza primjena
  • Niski troškovi aplikacije
  • Brtvljenje u dvije faze: brtvljenje bubrenjem i brtvljenje kristalizacijom
  • Efekt samoinjektiranja prodire u šupljine i pukotine
  • Može se ugraditi neovisno o vremenskim uvjetima, nema neželjenog bubrenja (kiša-zaštita)
  • Ne dolazi do zamora materijala zbog visokog udjela minerala
  • Dozvoljena upotreba u aplikacijama s pitkom vodom
  • Primjena na svm temperaturama

Pakiranje

Dimenzije:
21 x 16 mm
Rola:
5 metara, 6 rola u kartonu, 30 metara

Priprema i upotreba

Podloga na koju se polažu bentonitna bubreća traka treba biti ćista i suha. Bubreću traku odmotati i položiti na betonsku podlogu. Pridržavati se upute od min. 8 cm. prekrivnog betona. Bubreću traku zaštititi od mogućeg pomicanja-klizanja. Učvrstiti je zaštitnom mrežicom ili pričvrsnicama, najmanje tri pričvrsnice po metru dužine. U kontaktu s kišom i uopće s vodom traka neće nabubriti, ali kada se pokrije betonom alkalne otopine će utjecati na premaz i traka će se aktivirati na curenje vode.
Pažnja: Bentonit je netoksičan proizvod, u slučaju direktnog kontakta s oćima obilno isprati vodom.

Tehnički list

Bentonitna bubreća traka AQUA Black stop plus