Crocum hidroizolacije

Osnovna djelatnost poduzeća CROCUM d.o.o. su završni radovi u graditeljstvu, trgovina, turizam te je još registrirano za gradnju stambenih i nestambenih zgrada i građevinarstvo (niskogradnja i visokogradnja), specijalizirali smo se za poslove hidroizolacije te distribuciju hidroizolacijskih traka.

Nastavi

Novosti

Uvođenje novog proizvoda: PUR ELASTOSEAL 25

Jednokomponentni poliuretanski kit PUR ELASTOSEAL 25

PUR ELASTOSEAL 25 je jednokomponentni poliuretanski kit. Proizvod je sukladan sa: ISO 11600, tip F klasa 25 LM i DIN 18540. Umrežava se u dodiru s vlagom iz zraka i stvara čvrstu, visoko elastičnu brtvu niskog modula elastičnosti. Prikladan je za horizontalne i vertikalne aplikacije te se može aplicirati na velikom rasponu temperatura.

Nastavi

Uvođenje novog proizvoda: AQUA Blackstop

Bentonitna bubreća traka AQUA Black stop

AQUA Black stop je standardna bentonitna bubreća traka. Sa općim građevinskim certifikatom (abP). Samobrtveća bentonitna bubreća traka za radne spojeve u armiranobetonskim konstrukcijama. U kontaktu s vodom će nabubriti unutar zatvorenog prostora i stvoriti kompresijsku brtvu koja sprječava prodor vode. Brtva je učinkovita i izdržava hidrostatski tlak stupca vode do 70 m - odnosno 7 bara.

Prednosti:

 • Zaustavlja prodor vode u beton
 • Jednostavno rukovanje
 • Brtvljenje u dvije faze:
  1. brtvljenje bubrenjem
  2. brtvljenje kristalizacijom
 • Samoubrizgavajući efekt
 • Veliki kapacitet bubrenja više od 300%
 • Nema zamora materijala zbog visokog udjela minerala
 • Upotreba u aplikacijama s pitkom vodom
Nastavi

Uvođenje novog proizvoda: AQUA Blackstop Plus

Bentonitna bubreća traka AQUA Black stop plus

AQUA Blackstop Plus je bentonitna bubreća traka sa patentiranim zaštitnim slojem protiv kiše sa općim građevinskim certifikatom (abP). Upotrebljava se u horizontalnim i vetikalnim radnim prekidima kod betoniranja. Može se ugraditi neovisno o vremenski uvjetima, nema neželjenog bubrenja tijekom postavljanja zbog zaštitnog sloja protiv kiše. Patentirani premaz kašnjenja bubrenja od kontakta s vodom od 72 sata. Testirana do 7 bara tlaka vode.

Nastavi